Mühendislik ve Danışmanlık Hizmetleri

 • İmalat, tarımsal çalışma ve diğer endüstriyel amaçlar için makineler ve aletler konusunda danışmanlık hizmetleri vermek ve tasarımını gerçekleştirmek,
 • Tarım makineleri, makine parçaları, motorlar, sanayi, tesis, donanım ve sistemlerinin üretim veya montaj yöntemleri ile çalışmasını belirlemek ve kontrol etmek,
 • Makinelerin, makine parçalarının, motorların, cihazların, sanayi, tesis, donanım ve sistemlerinin etkin işleyişini ve güvenliğini sağlamak için kontrol standartlarını uygulamak, işlemlerini kurmak, bakım ve onarımını yönlendirmek,
 • Özel malzemelerin, ürünlerin veya yöntemlerin teknolojik yönlerini incelemek ve bu konularda danışmanlık hizmetleri vermek,
 • İlgili uzmanlarla teknik irtibatı ve fikir alışverişini sürdürmek,
 • Var olan makine tasarımının iyileştirilmesi,
 • Günümüz teknolojilerini yakından takip edip mevcut ürüne uyarlama,
 • Mevcut sistemlerin iyileştirilmesi,
 • Prosese göre makine ve mekanik aksam tasarımı,
 • Tasarlanan mekanik aksamın çalışması için gerekli elektrik ve elektronik aksamın tasarımı ve programlanmasını gerçekleştirmek.

Devamını Oku

Endüstriyel Makine ve Ürün Tasarım Hizmetleri

Müşteri istekleri ve ihtiyaçları doğrultusunda farklı türlerdeki endüstriyel ekipmanı tasarlamak ve sunmak

İhtiyaca cevap verecek makine, ekipman, endüstriyel tesis dizaynı, analizi, projelendirilmesi ve üretiminin takibi

 • Mevcut durumda ithal edilen makinelerin, müşteri talebine uygun şekilde yeni özellikler eklenerek, yeniden tasarımı, proje dosyasının hazırlanması ve üretiminin takibi
 • Kısmen veya tamamen projelendirilmiş bir makine ve mekanizmanın projesinin geliştirilmesi ve üretiminde danışmanlık verilmesi
 • Tersine mühendislik çalışmaları
 • Üretim yapan mevcut makine veya tesisin iyileştirilmesi
 • Metod mühendisliği hizmeti
 • Prototip, talebe özel mekanizmalar ve endüstriyel ürünlerin tasarımı ve üretimi için destek hizmeti

Devamını Oku

Anahtar Teslim Makine, Ekipman, Ürün ve İmalat Desteği

Anahtar teslim endüstriyel tesis ve makine imalatı desteği

AR&GE imalat, montaj, otomasyon, kurulum aşamalarının takibi ve yürütülmesi

 • AR&GE çalışmalarının yapılması
 • Teknik resim ölçü ve toleranslarına göre imalatın gerçekleştirilmesi
 • Projeye uygun olarak mekanik ve elektronik montajların yapılması
 • Otomasyon aşamasının tamamlanması ve makinenin devreye alınması
 • Makinenin yerinde kurulumu ve çalışır halde zamanında teslimi
 • Makine eğitiminin ilgili operatörlere verilmesi
 • Kullanma ve bakım kılavuzu teslimi

Devamını Oku

Konveyör ve Konveyör Ekipmanları Tasarım Hizmetleri

Taşınacak ürünün özelliklerine göre konveyörün tasarlanması.

Ar-Ge çalışmaları sonucu konveyörün mühendislik hesaplarının yapılması, geometrik tasarımın ortaya çıkarılması.

Müşteri isteği doğrultusunda konveyörün komple imalatı ve montajı için destek verilmesi

Bant seçimi konusunda teknik destek

Çeşitlerimiz :

 • Bantlı Konveyörler
 • Rulolu Konveyörler
 • Zincirli Konveyörler
 • Helezonik Konveyörler
 • Teleskobik Konveyörler
 • Flex Konveyörler

Devamını Oku

Plastik Enjeksiyon ve Saç Kalıp Tasarım Hizmetleri

Üretilecek parçaların; plastik enjeksiyon veya saç kalıpları tasarlanır.

Mevcut halde hasar görmüş kalıbın revizyonları gerçekleştirilir.

Kalıp Tasarımı ve İmalatı :

 • Tasarımı yapılan ürünün ilgili kalıp tasarımı.(plastik, metal, sac, sıvama, kesme, şişirme kalıpları...)
 • Mevcut kalıp üzerinde revizyon veya yenilik
 • Tasarımı yapılan kalıbın imalatına yönelik toleranslı teknik resmi
 • Plastik kalıp, metal kalıp, sac kalıp, sıvama kalıp, kesme kalıp, şişirme kalıp tasarım ve imali & ürün teslimi
 • İmalatı yapılacak kalıba göre malzeme seçimi konusunda danışmanlık

Devamını Oku

Makine ve Teçhizatlar için Kapatma ve Koruyucu Önlem Hizmetleri

İş güvenliği ve işçi sağlığı standartlarını sağlamak amacı ile koruma kapakları kullanılmalıdır. Bu kapaklar çalışan güvenliğini ve bunun yanında, çalışma ortamının “ Gürültü, Toz, Koku,” izolasyonunu sağlanmak amaçlı alınan önlemlerin başında gelmektedir.

Makine Koruyucuları ve Koruyucu Önlem : 

İşyerlerinde makinelerin hareketli bölümleri iş kazalarına yol açmakta ve tehlike kaynağı teşkil etmektedir.

Makinelerin hareketli kısımlarının makine koruyucuları kullanılarak koruma altına alınması ile başta makine operatörleri olmak üzere tüm çalışanlara güvenli bir çalışma ortamı yaratılması sağlanır.

Eğer makine kaynaklı bir tehlike kaynağında ortadan kaldırılamıyor veya risk düzeyi kabul edilebilir bir seviyeye çekilemiyorsa makine koruyucusu kullanmak kaçınılmazdır.

Devamını Oku

Teknik Resim Desteği

Üretilecek makine ve aletlerin teknik imalat resimlerinin uluslararası standartlara uygun olarak hazırlanması.

Teknik Resim Çizimi :

 • Teknik resim standartlarına uygun imalat resimlerinin çizilmesi
 • CE,TSE ve patent için uygun teknik resim çizimi
 • Mevcut çizim ve projelerin bilgisayar ortamına aktarılması
 • Mevcut teknik resimlerin ya da üç boyutlu çizimlerin revizyonu ve yenilenmesi

Montaj Resmi Çizimi :

 • Ürünlerin montaj resimlerinin çizimi
 • Montaj sırasının resim üzerinde gösterilmesi (Numaralandırma).
 • Parça listesinin hazırlanması.
 • Referansları tanımlı patlamış montaj resmi çizimi.
 • Kurulum (montaj) Kılavuzu ve Kullanım Kılavuzu Hazırlama
 • Ürünlere ait montaj ve kullanım kılavuzları hazırlamak için gerekli çizimler.
 • Ürün fiyat listesi oluşturmak için kullanılacak çizimler.
 • Katalog, kullanma kılavuzu, teknik kitap çalışmaları ile ilgili çizim ve dokümanların hazırlanması
 • Patent, faydalı model gibi belgelendirme başvuruları için teknik resim çizimleri

Devamını Oku

Kullanım Kılavuzları ve Ürün Kataloğu Hizmetleri

Firmaların vazgeçilmez tanıtım araçları olan, tek sayfalık tanıtım broşürlerinden, ürün kataloglarına kadar her türlü tanıtım materyalini ve yeni üretilecek ürünlerin son kullanıcılar tarafından kolayca kullanılabilmesini amaçlayan parça listeleri, montaj ve kullanım kılavuzlarının tasarlanması

 • Makinenin katalog ve diğer çalışmalarda kullanılmak üzere render çalışmaları
 • Kullanım ve kurulumla ilgili şema ve resimlerin oluşturulması
 • Pnomatik devre tasarımı ve projelendirilmesi
 • Kullanım kılavuzunda bulunan patlatılmış resimlerin ve alt montaj parça listelerinin oluşturulması   

Devamını Oku

İş Güvenliği İçin Koruyucu Önlem Hizmetleri

İş ve işçi güvenliğini sağlamak amacı ile hizmet verdiğimiz konular :

Makine-ekipmanlar için koruyucu mekanik kapaklar, sensör ve bariyerler

Pnömatik ile hidrolik sistemler için iş güvenliği ve işçi sağlığı koruma sistemleri

İş Sağlığı ve Güvenliği için uyarı işaretçilerinin uygulanması

Koruyucu Kabinler :

 • Yüksek desibel çalışma alanları için ses yalıtımı kabinleri
 • Isı yalıtımı kabinleri
 • Enerji tasarrufu için kaçak önlem sistemleri

 Referans Çalışma Alanları :

 • Kompresör kabini ses yalıtımı
 • Vakum pompası ses yalıtımı
 • Hidrolik pompa, üniteler ve motor kabini ses yalıtımı
 • Fırın giriş ve çıkışlarına otomatik ısı yalıtım sistemi ile enerji tasarrufu

Devamını Oku