Mühendislik ve Danışmanlık Hizmetleri

  • İmalat, tarımsal çalışma ve diğer endüstriyel amaçlar için makineler ve aletler konusunda danışmanlık hizmetleri vermek ve tasarımını gerçekleştirmek,
  • Tarım makineleri, makine parçaları, motorlar, sanayi, tesis, donanım ve sistemlerinin üretim veya montaj yöntemleri ile çalışmasını belirlemek ve kontrol etmek,
  • Makinelerin, makine parçalarının, motorların, cihazların, sanayi, tesis, donanım ve sistemlerinin etkin işleyişini ve güvenliğini sağlamak için kontrol standartlarını uygulamak, işlemlerini kurmak, bakım ve onarımını yönlendirmek,
  • Özel malzemelerin, ürünlerin veya yöntemlerin teknolojik yönlerini incelemek ve bu konularda danışmanlık hizmetleri vermek,
  • İlgili uzmanlarla teknik irtibatı ve fikir alışverişini sürdürmek,
  • Var olan makine tasarımının iyileştirilmesi,
  • Günümüz teknolojilerini yakından takip edip mevcut ürüne uyarlama,
  • Mevcut sistemlerin iyileştirilmesi,
  • Prosese göre makine ve mekanik aksam tasarımı,
  • Tasarlanan mekanik aksamın çalışması için gerekli elektrik ve elektronik aksamın tasarımı ve programlanmasını gerçekleştirmek.

 

Mühendislik ve Danışmanlık Hizmetleri