Endüstriyel Makine ve Ürün Tasarım Hizmetleri

Müşteri istekleri ve ihtiyaçları doğrultusunda farklı türlerdeki endüstriyel ekipmanı tasarlamak ve sunmak

İhtiyaca cevap verecek makine, ekipman, endüstriyel tesis dizaynı, analizi, projelendirilmesi ve üretiminin takibi

 • Mevcut durumda ithal edilen makinelerin, müşteri talebine uygun şekilde yeni özellikler eklenerek, yeniden tasarımı, proje dosyasının hazırlanması ve üretiminin takibi
 • Kısmen veya tamamen projelendirilmiş bir makine ve mekanizmanın projesinin geliştirilmesi ve üretiminde danışmanlık verilmesi
 • Tersine mühendislik çalışmaları
 • Üretim yapan mevcut makine veya tesisin iyileştirilmesi
 • Metod mühendisliği hizmeti
 • Prototip, talebe özel mekanizmalar ve endüstriyel ürünlerin tasarımı ve üretimi için destek hizmeti

 Endüstriyel Makine ve Ürün Tasarımı :

 • Yeni makine veya ürünün tasarımına başlarken ilk olarak konuyla ilgili kapsamlı araştırma (literatür ve uygulama taraması) yapılarak veri toplanır ve dosya hazırlanır.
 • Tasarlanacak ürünün imalat kolaylığı ve diğer uygulama alanları tespit edilerek müşteriye zamandan tasarruf sağlayacak iyileştirmelerin yapılması hedeflenir.
 • Montaj gerektiren bir üründe montaj kolaylığının sağlanması dikkate alınır.
 • Teoride yapılan tasarımın pratikte de uygulanabilirliğini sağlamak için uygun araştırma ve değerlendirmeler sonunda tasarım ve imalattaki zaman kaybını önleyerek müşterinin daha kısa surede çözüme götürülmesi temel alınır.
 • Estetik tasarımla çekici ürünler.
 • Tasarlanacak olan üründe kullanılan malzemelerin ve ürünün analizini yaparak ürünün dayanımının ve zayıf yönlerinin belirlenmesi.
 • Ürünlerin potansiyel kullanım alanlarının araştırılması ile fizibilite çalışmaları danışmanlığı.
 • Ürünün genel tasarımının tamamlanmasının ardından, kalıp tasarımı veya üretim aşamasına geçilmesinden önce ürünün prototipinin üretimi için gereken desteğin verilmesi.
 • Tasarımı yapılan projenin imalatına ve montajına ilişkin teknik resim dosyalarının hazırlanması.
 • İhtiyaca yönelik bağlama aparatları tasarımları.
 • Tasarım montajın animasyon ve slaytlarının hazırlanması.
 • İnovasyon kapsamına giren ve belgelendirilmesi planlanan ürünler için çizim hizmetleri.

 

Özel Tasarım Makine ve Ekipmanlar

 

Özel Tasarım Makine ve Ekipmanlar