Makine ve Teçhizatlar için Kapatma ve Koruyucu Önlem Hizmetleri

İş güvenliği ve işçi sağlığı standartlarını sağlamak amacı ile koruma kapakları kullanılmalıdır. Bu kapaklar çalışan güvenliğini ve bunun yanında, çalışma ortamının “ Gürültü, Toz, Koku,” izolasyonunu sağlanmak amaçlı alınan önlemlerin başında gelmektedir.

Makine Koruyucuları ve Koruyucu Önlem : 

İşyerlerinde makinelerin hareketli bölümleri iş kazalarına yol açmakta ve tehlike kaynağı teşkil etmektedir.

Makinelerin hareketli kısımlarının makine koruyucuları kullanılarak koruma altına alınması ile başta makine operatörleri olmak üzere tüm çalışanlara güvenli bir çalışma ortamı yaratılması sağlanır.

Eğer makine kaynaklı bir tehlike kaynağında ortadan kaldırılamıyor veya risk düzeyi kabul edilebilir bir seviyeye çekilemiyorsa makine koruyucusu kullanmak kaçınılmazdır.

 

Makine Koruyucularının Özellikleri ve Çeşitleri :

Koruyucu tasarlanırken, hem koruma görevini yerine getirmesi hem de makineden beklenen işlevi aksatmaması konularına dikkat edilir.

Koruyucu tasarımında göz önünde bulundurulması gereken bazı noktalar :

  • Tasarlanan koruyucu, işlem noktasına (tehlikeli noktalara) makine ile çalışan veya diğer bir kişinin ulaşmasını engellemelidir.
  • Koruyucu makineden çıkarıldığı zaman makine çalışmamalıdır.
  • Uzun ömürlü malzemeden yapılmalı ve dayanıklı olmalıdır.
  • Çalışanlar koruyucuları kolayca çıkaramamalıdır. Ancak bakım, onarım işlemleri yapılacağı zaman kolayca açılabilmelidir.
  • Makineden iş parçasının fırlamasını önlemelidir.
  • Mevcut tehlike kaynağını kontrol altına almayı hedeflerken kendisi yeni bir tehlike kaynağı olmamalıdır.
  • Çalışanı geciktirmemeli, işi zorlaştırmamalı ve işin yapılmasını engellememelidir.
  • Mümkünse makinenin bakımının yapılacağı zamanlarda koruyucunun çıkmamasına özen gösterilerek tasarım yapılmalıdır.
  • Ayrıca bakım gerektirmemelidir.

Makine koruyucularının yapısal özellikleri ele alındığında tasarımında uzun süreli ergonomik çalışmaların rolü büyüktür. Tasarım ölçüleri, bu çalışmalar sonucunda ortaya çıkmış, bir çoğu da standart ve mevzuatlarda yerini almıştır.

 

Makine ve Ekipman Kapatma Sistemleri

Makine ve Ekipman Kapatma Sistemleri